קורס השקעות ערך במניות - 24/04/2018

  • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
  • למצטרפים עד ה-04/04/2018, מחיר מוזל של 4,960 ש״ח בלבד
  • לאחר סיום ההרשמה המוקדמת מחיר הקורס יעמוד על 5,520 ש״ח.

סדנת ניתוח חברות - 13/03/2018

  • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
  • מחיר הקורס 1,500 ש״ח

סדנה בנושא אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות - 05/09/2018

  • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
  • מחיר הקורס 1,200 ש״ח

סדנה בנושא אופציות וכתבי אופציה - 03/04/2018

  • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
  • מחיר הקורס 450 ש״ח