קורס השקעות ערך במניות - 16/10/2018

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • למצטרפים עד ה-26/09/2018, מחיר מוזל של 6,960 ש״ח בלבד
 • לאחר סיום ההרשמה המוקדמת מחיר הקורס יעמוד על 7,520 ש״ח.

סדנת ניתוח חברות - 02/04/2019

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר מוזל של 990 ש״ח או מחיר מלא של 1,190 ש״ח
  המחיר המוזל הינו לבוגרי קורס/חברים בתיק של ינון

סדנה בנושא אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות - 14/02/2019

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר מוזל של 950 ש״ח או מחיר מלא של 1,150 ש״ח
  המחיר המוזל הינו לבוגרי קורס/חברים בתיק של ינון

סדנה בנושא אופציות וכתבי אופציה - 25/12/2018

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר מוזל של 490 ש״ח או מחיר מלא של 590 ש״ח
  המחיר המוזל הינו לבוגרי קורס/חברים בתיק של ינון